Contributie

De contributies van Veritas zijn, per leeftijdscategorie, alsvolgt vastgesteld. De peildatum van de leeftijden is 1 januari. Voor seizoen 2014-2015 is dit 1 januari 2015.

Het kan zijn dat er in een elftal verschillende hoogtes van contributies worden gevraagd, dit heeft te maken met de dispensaties en/of teamindeling.

Contributie seizoen 2020-2021:

leeftijd Bedrag “Oude” categorie
T/m JO 12  €                  95,00 F en E jeugd
JO 13 t/m JO 15  €                100,00 D en C jeugd
JO 17  €                105,00 B jeugd
JO19  €                115,00 A jeugd
Senioren  €                160,00 Spelende leden
Senioren  €                  80,00 Niet-spelende leden
Senioren  €                  50,00 Vrijwilligers
 
Er zal strenger worden gelet op “wanbetalen”. Niet betaald vóór 15 november; betekent uitsluiting van deelname competitie.

Niet-spelende leden en/of vrijwilligers die meer dan 50 jaar lid zijn, zijn vrijgesteld van contributie.

 

De acceptgiro’s voor de contributies en/of de automatische incasso’s zullen via de coördinatoren en/of leiding van elk team bij aanvang van de competitie uitgereikt worden aan alle leden (uiterlijk vóór 15 september) en de contributie middels acc.giro’s dient vóór 30 oktober (in het lopende seizoen) te zijn voldaan. De contributie via automatische incasso’s zal verlopen zoals aangegeven door de leden in 1 termijn (september) of 4 termijnen (sept./okt./nov./dec.). Is betaling niet het geval, dan zal de betreffende speler een aanmaning ontvangen voor het voldoen van de contributie. Is de contributie niet vóór 1 november voldaan, dan mag het betreffende lid niet deelnemen aan de wedstrijden.

Bovenstaande bedragen zijn geldig vanaf 1 september 2019. In de contributie zijn jaarlijks een nieuwe sportbroek en sokken voor spelende leden inbegrepen. 

Rekening gegevens:

Rabobank Ittervoort
rek.nr.: 13.59.94.071
IBAN: NL53 RABO 0135994071
BIC code: RABONL2U

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met José Wolters-Van Kimmenade (Penningmeester)