Aangifte ongeval KNVB

ONGEVALLENVERZEKERING VOOR DE AMATEURSECTIE VAN DE KNVB

 
Info: Voor algemene informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de schadeafdeling van Hienfeld Assuradeuren Telefoon: 020-5469429
 
Klachten: Wij trachten uw schade zo goed mogelijk te behandelen. Mocht u desondanks een klacht hebben dan gelieve u zich te wenden tot AON Consulting optredend als uw belangenbehartiger namens de KNVB. AON Consulting, Paalbergweg 2-4, Amsterdam-Z.O., Telefoon: 020-4305300
 
Voorwaarden: De volledige voorwaarden liggen ter inzage op de districtskantoren van de KNVB en zijn te allen tijde bindend.
 
Verzending: Indien bovenstaand schema dit aangeeft gelieve u het volledig ingevulde schadeformulier in te sturen aan: Hienfeld Assuradeuren, Postbus 75133, 1070 AC Amsterdam, ter attentie van de Afdeling Medisch Varia Schade.