Covid 19 protocollen

CORONA- PROTOCOL BEZOEKERS/SUPPORTERS

PROTOCOL BEZOEKERS/SUPPORTERS

PROTOCOL KANTINE

PROTOCOL TRAINEN

PROTOCOL KLEEDLOKALEN

• BEZOEKERS DIENEN BIJ DE INGANG EEN PRESENTIELIJST IN TE VULLEN EN HUN HANDEN TE ONTSMETTEN

• BEZOEKERS DIENEN BIJ HET BETREDEN VAN HET PARK DE LOOPROUTE TE VOLGEN IN DE AANGEGEVEN PIJLRICHTING INGANG

• BEZOEKERS NEMEN PLAATS OP DE MET EEN GEELGROENE TAPE GEMARKEERDE PLAATSEN LANGS HET VELD. VOOR DE TRIBUNE ZIJN EVENEENS GEMERKTE PLAATSEN MLIDDELS MATJES EN ALLES OP DE VOLGENS DE CORONAWETGEVING AFSTAND VAN 1,5 METER

• BEZOERKERS VAN DE TRIBUNE VOLGEN DE AANGEGEVEN LOOPROUTE IN/UIT OP DE TRIBUNE

• BIJ HET VERLATEN VAN HET PARK VOLGT MEN DE PIJLRICHTING UITGANG

• BEZOERKERS AAN DE KANTINE DIENEN BIJ HET BETREDEN VAN DE KANTINE HUN HANDEN TE ONTSMETTEN

• ER ZIJN GEEN STAANPLAATSEN IN DE KANTINE EN IEDEREEN MOET PLAATSNEMEN OP EEN AANWEZIGE STOEL OF KRUK MET INACHTNAME VAN DE 1,5 MTR. CORONAREGEL MET EEN MAXIMUM VAN 31 PERSONEN

• CONSDUMPTIES KUNNEN WORDEN AFGEHAALD OP DE AANGEGEVEN AFHAALPUNTEN.

• BETALING GESCHIEDT BIJ VOORKEUR MET DE PIN OF MET DE VERITAS VOORDEELKAART.

• TOILETGEBRUIK DIENDT OOK TE GEBEUREN VOLGENS DE AANGEGEVEN LOOPROUTE

• ER WORDT ALLEEN DOOR DE JEUGD ONDER DE 18 JAAR GETRAIND.

• OUDERS LEVEREN DE KINDEREN AAN DE POORT AF EN WORDEN HIER OOK WEER OPGEHAALD OP HET AFGESPROKEN TIJDSTIP

• KLEEDLOKALEN/ RUIMTES KUNNEN NIET GEBRUIKT WORDEN;

• LEIDER ZORGT NA ELKE TRAINING TOT NADER BERICHT VOOR DE INVULLING VAN DE PER TEAM VERSTREKTE PRESENTIELIJST, EN WORDT IN DE BRIEVENBUS GEDEPONEERD EN 14 DAGEN BEWAARD IN DE BETREFFENDE CORONAMAP

• SPELERS/ LEIDERS DIENEN HANDEN TE ONTSMETTEN

• DE TE GEBRUIKEN BALLEN WORDEN ONTSMET.

• LOOPROUTES IN / UIT MOETEN OPGEVOLGD WORDEN.

• DE TOEGEWEZEN KLEEDLOKALEN WORDEN GEBRUIKT OM TE OMKLEDEN EN TE DOUCHEN CONFORM DE CORONAWETGEVING . MET INACHTNAME VAN 1,5 METER AFSTAND EN MET MAXIMAAL 6 SPELERS IN HET LOKAAL ( 1 UIT / 1 IN)

• SPELERS DIENEN VOORAF HANDEN TE ONTSMETTEN MET HET AANWEZIGE ONTSMETTINGSMIDDEL

• DE GEBRUIKTE PLAATS WORDT SCHOON EN ONTSMET ACHTER GELATEN.

• LOOPROUTES IN / UIT MOETEN OPGEVOLGD WORDEN