Contributies

De contributies van Veritas zijn, per leeftijdscategorie, alsvolgt vastgesteld. De peildatum van de leeftijden is 1 januari. Voor seizoen 2014-2015 is dit 1 januari 2015. Het kan zijn dat er in een elftal verschillende hoogtes van contributies worden gevraagd, dit heeft te maken met de dispensaties en/of teamindeling.

 

Leeftijd: Bedrag: Categorie:
JO06 Gratis Kabouters
JO09 & JO11 € 90,00 F en E Jeugd
JO13 & JO15 € 95,00 D en C Jeugd
JO17 € 100,00 B Jeugd
JO19 € 110,00 A Jeugd
Senioren € 155,00 Spelende leden
€ 75,00 Niet-spelende leden
€ 50,00 Vrijwilligers
 
Niet-spelende leden en/of vrijwilligers die meer dan 50 jaar lid zijn, zijn vrijgesteld van contributie.
De acceptgiro’s voor de contributies worden via de coördinatoren en/of leiding van elk team bij aanvang van de competitie uitgereikt aan alle leden (uiterlijk vóór 15 september) en de contributie dient vóór 15 oktober (in het lopende seizoen) te zijn voldaan. Is dit niet het geval, dan zal de betreffende speler een aanmaning ontvangen voor het voldoen van de contributie. Is de contributie niet vóór 1 november voldaan, dan mag het betreffende lid niet deelnemen aan de wedstrijden.
Bovenstaande bedragen zijn geldig vanaf 1 september 2017. In de contributie zijn jaarlijks een nieuwe sportbroek en sokken voor spelende leden inbegrepen.
Rekening gegevens:
Rabobank Ittervoort
rek.nr.: 13.59.94.071
IBAN: NL53 RABO 0135994071
BIC code: RABONL2U
Voor meer informatie kunt u contact op nemen met:
Patrick Aben
Ledenadministratie
en/of
Henk Naus
Penningmeester