Bestuur

Het bestuur van Veritas bestaat, zoals vastgelegd in de statuten, uit tenminste drie leden, te weten een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Deze drie bestuursleden vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur heeft, naast de dagelijkse leiding van de vereniging, de volgende specifieke taken:

* Toezien op de naleving van het bepaalde in de statuten van de vereniging.
* Beheren en verantwoorden van de geldmiddelen.
* Beleggen van de jaarvergaderingen, waarbij aan de leden verantwoording wordt afgelegd over de besteding van de gelden, samenstelling en wijzigingen van de commissies, trainersstaf en het algemene “wel en wee” binnen de vereniging.

Het voltallige bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:
Voorzitter
Léon Jeurninck
Ringstraat 18, Neeritter
0475-566904

Secretaris
Patrick Aben (tevens aanspreekpunt Ledenadministratie)
Ringstraat 13, Neeritter
06-52596259
Voor het wedstrijdsecretariaat: klik hier

Penningmeester
Henk Naus (tevens aanspreekpunt Kantine)
Diamantstraat 24, Neeritter
0475-563790

Bestuursleden
Peter Jansen (aanspreekpunt Sponsoring)

Patrick Rietjens (aanspreekpunt Facilitaire zaken)

Marco Leeters (aanspreekpunt Activiteiten / Gouden10 )

José Wolters- Van Kimmenade