Bestuur

Het bestuur van Veritas bestaat, zoals vastgelegd in de statuten, uit tenminste drie leden, te weten een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Deze drie bestuursleden vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur heeft, naast de dagelijkse leiding van de vereniging, de volgende specifieke taken:

  • Toezien op de naleving van het bepaalde in de statuten van de vereniging.
  • Beheren en verantwoorden van de geldmiddelen.
  • Beleggen van de jaarvergaderingen, waarbij aan de leden verantwoording wordt afgelegd over de besteding van de gelden, samenstelling en wijzigingen van de commissies, trainersstaf en het algemene “wel en wee” binnen de vereniging

 

Het voltallige bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

DAGELIJKS BESTUUR

 VOORZITTER

Thijs Aben
+32 477-780069

 PENNINGMEESTER

José Wolters – Van Kimmenade
+31-6-29392829

 SECRETARIS

Ton Schobers
+31-6-23699798

 SECRETARIAAT

Voor het wedstrijdsecretariaat
klik hier

BESTUURSLEDEN

SPONSORING

Peter Jansen
+31-6-81436342

FACILITAIRE ZAKEN

Patrick Rietjens
+31-6-21718571

TECHNISCHE ZAKEN

Marco Leeters
+31-6-15156289

ACTIVITEITEN

Leon van Kimmenade
+31-6-54395260