Bestuur

Het bestuur van Veritas bestaat, zoals vastgelegd in de statuten, uit tenminste drie leden, te weten een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Deze drie bestuursleden vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur heeft, naast de dagelijkse leiding van de vereniging, de volgende specifieke taken:

* Toezien op de naleving van het bepaalde in de statuten van de vereniging.
* Beheren en verantwoorden van de geldmiddelen.
* Beleggen van de jaarvergaderingen, waarbij aan de leden verantwoording wordt afgelegd over de besteding van de gelden, samenstelling en wijzigingen van de commissies, trainersstaf en het algemene "wel en wee" binnen de vereniging.

Het voltallige bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

Voorzitter
Thijs Aben
+32-468-430953
e-mail

Penningmeester
José Wolters- Van Kimmenade
+31-6-29392829
e-mail

Secretariaat
Ton Schobers: algemene zaken/bestuurslid
Roel van den Heuvel: Communicatie/Sportlink
Jack Munnecom: Ledenadministratie
Thjeu Heijmans: Wedstrijdsecretariaat
Secretariaat: info@veritasneeritter.nl

Bestuursleden:
Peter Jansen (aanspreekpunt Sponsoring)
+31-6-8136342

Patrick Rietjens (aanspreekpunt Facilitaire zaken)
+31-6-21718571

Marco Leeters (aanspreekpunt Technische zaken)
+31-6-15156289

Leon Van Kimmenade (aanspreekpunt Activiteiten)
+31-6-54395260
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com